Pomoc rodinám v núdzi

Pomôžte rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi.

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní pomáhať tým, ktorí pomoc najviac potrebujú.